Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019

Chủ nhật - 27/10/2019 05:24
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác tuần từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019
Thứ, ngày, tháng, năm SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’) CHIỀU  (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)
Thứ hai
28/10/2019
- 8h00’: Họp về công tác hợp tác hợp tác quốc tế liên quan đến Hội thảo quốc tế "Đào tạo nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế" tổ chức vào ngày 6/12/2019. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên theo thông báo (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104. - 14h00’: Làm việc với Hội cựu giáo chức. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện phòng TCCB, VP, KHTC. Địa điểm: Phòng họp A104.
- 15h30’: Họp nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0” do ThS. Nguyễn Văn Trị chủ nhiệm. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Nhóm nghiên cứu chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.
Thứ ba
29/10/2019
- 8h00’: Họp Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành Lưu trữ học. Thành phần: Thành viên Hội đồng, đại biểu theo giấy mời (Phòng QLĐTSĐH, VP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 10h00’: Làm việc với Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Sơn La. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, phòng QLĐTĐH, KHTC (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.
- 14h00’: Họp Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành Lưu trữ học. Thành phần: Thành viên Hội đồng, đại biểu theo giấy mời (Phòng QLĐTĐH, VP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Họp Hội đồng nghiệm thu đề cương chi tiết học phần khoa Quản lý xã hội. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Khoa QLXH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.
Thứ tư
30/10/2019
- 8h00’: Tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội”. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến và Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền đồng chủ trì, đại biểu theo giấy mời (Viện NCPT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.
 
- 14h00’: Họp về kế hoạch sắp xếp phòng làm việc của một số đơn vị tại trụ sở 36 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội sang trụ sở tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Trường, Tạp chí, Viện NCPT (Văn phòng chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Họp xét điều kiện học song bằng của sinh viên đại học hệ chính quy năm 2019. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, lãnh đạo các Khoa (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.
- 15h00’: Họp xét tốt nghiệp ĐH, CĐ chính quy trúng tuyển năm 2014, 2015 đợt 2 năm 2019; Đại học liên thông 1707QTNB; Các lớp Đại học vừa làm vừa học tại Phân hiệu Quảng Nam. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.
Thứ năm
31/10/2019
- 7h30’: Họp Ban Giám hiệu. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng TCCB. Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.
- 8h00’: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Thành phần: Các đồng chí trong BTV Đảng ủy Nhà trường (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.
- 8h30’: Họp cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm viên chức quản lý. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, chuyên viên cao cấp và tương đương (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 9h00’: Họp nghiệm thu cấp Trường đề tài NCKH “Xã hội hóa giáo dục đại học: kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” do ThS. Phương Hữu Từng chủ nhiệm. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.
- 9h15’: Họp Ban chấp hành Đảng bộ. Thành phần: Đồng chí Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy chủ trì, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ Nhà trường (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.
- 9h30’: Họp Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành Lưu trữ học. Thành phần: Thành viên Hội đồng, đại biểu theo giấy mời (Phòng QLĐTĐH, VP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 10h30’: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH “Giải pháp nâng cao khả năng tiếp nhận thẩm mỹ cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam” do ThS. Nguyễn Thanh Tuấn chủ nhiệm. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.
- 14h00’: Họp Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành Lưu trữ học. Thành phần: Thành viên Hội đồng, đại biểu theo giấy mời (Phòng QLĐTĐH, VP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.
- 14h00’: Họp Hội đồng trường. Thành phần: PGS.TS. Trần Đình Thảo chủ trì, các thành viên Hội đồng (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 15h30’: Họp Hội đồng nghiệm thu đề cương chi tiết học phần khoa Quản lý xã hội. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Khoa QLXH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.
Thứ sáu
01/11/2019
- 8h30’: Họp giao ban công tác tháng 10/2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì; các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc; VPĐU, Tổ trưởng Tổ Thanh tra (VP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402 (PHQN, PHTPHCM họp trực tuyến). - 14h00’: Họp góp ý dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên (Phòng KHTC chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 16h00’: Xét duyệt thuyết minh Đề cương chi tiết giáo trình Soạn thảo văn bản Pháp luật do PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến và TS. Nguyễn Thị Kim Thoa đồng chủ biên. Thành phần: PGS.TS Lê Thiên Hương chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Tác giả bài viết: Văn phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tuyển sinh thạc sĩ 2019_2
Trung tâm Thông tin Thư viện
Tạp chí Khoa học Nội vụ
Trung tâm Dịch vụ công
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
Cổng thông tin Sv.Huha.Edu.vn
Cố vấn học tập
Phân hiệu tại Quảng Nam
Phân hiệu tại Tp Hồ Chí Minh
Viện nghiên cứu và phát triển
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây