Hội thảo “Chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến trong xu hướng chính phủ số, xã hội số - Thực trạng và giải pháp”

Thứ tư - 20/07/2022 07:27
Sáng 20/7/2022 tại phòng họp số 1, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức hội thảo “Chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến trong xu hướng chính phủ số, xã hội số- Thực trạng và giải pháp” Với mục tiêu nhận định những vấn đề đặt ra đối với dịch vụ hành chính công trực tuyến trong tiến trình cải cách nền hành chính hiện đại, tiến tới chính phủ số, xã hội số.
PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và TS Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển chủ trì Hội thảo; PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; PGS. TS. Võ Kim Sơn, Nguyên Trưởng khoa Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, Học viện Hành chính quốc gia; TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; TS. Đinh Đức Thiện, Hiệu trưởng Trường Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin – Truyền thông – Bộ Thông tin Truyền thông; Bà Nguyễn Thị Hồng Vĩnh, Phó Trưởng phòng Phòng Văn thư, Lưu trữ và Kiểm soát TTHC, Văn phòng Bộ Nội vụ; ThS. Nguyễn Thị Trà Lê, Trưởng phòng kiểm soát thủ tục hành chính khối Kinh tế tổng hợp; ThS. Hoàng Ngọc Khuyến, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND kiêm Trưởng bộ phận Trung tâm một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình; ThS. Hồ Chí Linh, Giám đốc Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Cà Mau; ThS. Dương Quốc Chính, Ban Quản lý đào tạo Sau Đại học – Học viện Hành chính; Ông Phạm Hồng Thái, Đại học Quốc gia Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo các khoa trung tâm trong trường.
DVCTT02
PGS. TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo đề dẫn
Tại Hội thảo, PGS. TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày báo cáo đề dẫn, báo cáo đã nhấn mạnh: “Một trong những mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến vào thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cơ quan hành chính nhà nước. Do đó, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến nhằm nhận định những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế đang tồn tại là một trong những cơ sở để nghiên cứu, xây dựng chuyển đổi số thành công.
Với mục tiêu nhận định những vấn đề đặt ra đối với dịch vụ hành chính công trực tuyến tromg tiến trình cải cách nền hành chính hiện đại, tiến tới chính phủ số, xã hội số, Hội thảo tập trung vào những vấn đề về dịch vụ hành chính công trực tuyến, mối quan hệ giữa dịch vụ hành chính công trực tuyến và chuyển đổi số, xã hội số; Kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai của một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam, từ đó nhận định những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra trong tiến trình thực hiện chuyển đổi chính phủ số.
Hội thảo kỳ vọng sẽ là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà giáo, cán bộ công chức của các Bộ, ngành, địa phương phân tích thực trạng cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến của Việt Nam và chia sẻ, đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ trong tiến trình chuyển đổi, cải cách sâu rộng hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại.
DVCTT03
TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai, Viện nghiên cứu và phát triển tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
PGS. TS. Võ Kim Sơn, Nguyên Trưởng khoa Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, Học viện Hành chính quốc gia với bài tham luận “Dịch vụ hành chính công trực tuyến – Những rào cản kỹ thuật hay nội dung” đã chỉ ra Cung ứng dịch vụ dịch vụ hành chính công trực tuyến là một bước chuyển đổi cơ bản cách cung ứng dịch vụ dịch vụ công của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, thay đổi cách cung ứng dịch vụ và những rào cản mang tính kỹ thuật sẽ dễ giải quyết – điểm nghẽn kỹ thuật. Những thay đổi hay hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ làm, dễ thực hiện luôn là một thách thức- rào cản nội dung hay điểm nghẽn nội dung. Khi công nghệ thông tin, công nghệ số phát triển như là một sự tất yếu, để có thể cung ứng dịch vụ dựa trên môi trường đó, những rào cản về nội dung cần khắc phục.
Theo TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đóng góp tham luận trong hội thảo đã chỉ rõ: Thực hiện nghiên cứu và đề xuất chính sách nhằm nâng cao hơn nữa “Chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến trong xu hướng chính phủ số, xã hội số” là cần thiết, có ý nghĩa lý luận - thực tiễn. Bởi vì trên cả ba phương diện: nhận thức, quy định, thực tế ở nước ta hiện nay còn nhiều hạn chế, khác biệt, thách thức đặt ra đối với vấn đề này và với chính phủ số, kinh tế số, xã hội số là ba trụ cột của quốc gia số. Với cách đặt vấn đề như vậy và bằng việc sử dụng các phương pháp như: nghiên cứu tài liệu thứ cập, phân tích, tổng hợp, so sánh...
DVCTT04
DVCTT05
Các chuyên gia với nhiều tham luận sát và xoay quanh chủ đề Hội thảo
Trình bày tham luận với chủ đề “Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Nội vụ” Bà Nguyễn Thị Hồng Vĩnh, Phó Trưởng phòng Phòng Văn thư, Lưu trữ và Kiểm soát TTHC, Văn phòng Bộ Nội vụ chia sẻ: Việc thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính. Vì vậy, Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ Nội vụ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao nhằm quản lý toàn bộ thủ tục hành chính của Bộ thống nhất, tập trung, thực hiện trên môi trường điện tử, tích hợp Cổng Dịch vụ công của Bộ kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, kéo gần khoảng cách của tổ chức, công dân tiếp cận ngày càng dễ dàng với các Dịch vụ công của Bộ...
“Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện nhìn từ thực tiễn Thành phố Ninh Bình” là nội dung được ThS. Hoàng Ngọc Khuyến , Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND kiêm Trưởng bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TP. Ninh Bình trình bày tại hội thảo đã chỉ ra: Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà hiện nay Đảng và Nhà nước đang quan tâm. Trong đó, việc xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển chính quyền số. Thành phố Ninh Bình là Trung tâm chính trị, kinh tế và văn hoá của tỉnh Ninh Bình, trong đó, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được coi là cầu nối giữa chính quyền và người dân. Đây là nơi công dân thực hiện các giao dịch với nhà nước thông qua các dịch vụ hành chính công; từ đó đánh giá được mức độ hài lòng của người dân đối với chính quyền....
DVCTT06
ThS. Hồ Chí Linh, Giám đốc Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Cà Mau đóng góp ý kiến qua hình thức trực tuyến
Hội thảo đã nhận được 15 bài viết và với 5 ý kiến tham luận trực tiếp đã làm sáng tỏ các vấn đề cốt lõi về chủ đề Chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến trong xu hướng chính phủ số, xã hội số- Thực trạng và giải pháp; Đồng thời, các nội dung được đưa ra trong Hội thảo làm cơ sở nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ trong tiến trình chuyển đổi, cải cách sâu rộng hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại.
DVCTT07
Hội thảo “Chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến trong xu hướng chính phủ số, xã hội số- Thực trạng và giải pháp”
Bế mạc hội thảo TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai, Viện nghiên cứu và phát triển gửi lời cảm ơn đến các đại biểu, các vị khách quý đến từ các Bộ, các chuyên gia đến từ các Viện nghiên cứu, Trung tâm hành chính công tỉnh, thành phố đã quan tâm và đóng góp các ý kiến để hội thảo dược diễn ra với chất lượng học thuật cao và đạt được mục tiêu đề ra. Kính chúc các vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học, các thầy cô giáo sức khỏe và ngày càng có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp phát triển khoa học phục vụ công cuộc cải cách sâu rộng của Đảng và nhà nước ta.

Tác giả: Trung tâm Thông tin Thư viện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Thống kê
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay2,943
  • Tháng hiện tại82,956
  • Tổng lượt truy cập7,885,134
Cố vấn học tập
Nop san pham khoa hoc
Trung tâm Thông tin Thư viện
Cổng thông tin Sv.Huha.Edu.vn
Thi truc tuyen
http://tongdai111.vn/
Phân hiệu tại Quảng Nam
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
Trung tâm Dịch vụ công
Tạp chí Khoa học Nội vụ
Phân hiệu tại Tp Hồ Chí Minh
Viện nghiên cứu và phát triển
Dang ky tin chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi