Thông báo nhận đề và nộp bài thi khoá 2018

Thứ ba - 15/06/2021 01:16

Thông báo nhận đề và nộp bài thi khoá 2018

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng thông báo nhận đề thi và nộp bài thi khoá đại học chính quy nhập học năm 2018
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng thông báo nhận đề thi và nộp bài thi khoá đại học chính quy nhập học năm 2018, chi tiết xem tại các văn bản kèm theo sau:
1. Thông báo nộp bài thi
2. Hướng dẫn nộp bài thi
3. Đường dẫn nộp bài thi

Hoặc để nộp bài có thể nhấn trực tiếp vào đường dẫn sau:
ĐƯỜNG LINK NỘP BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (BÀI TIỂU LUẬN, BÀI TẬP LỚN)
HỌC KỲ VI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA HỌC 2018-2022
(Ban hành kèm theo Thông báo số 35 /TB-KTBĐCL ngày 15/6/2021 của Phòng Khảo thí và BĐCL)
STT HỌC PHẦN ĐƯỜNG LINK NỘP BÀI
1 An toàn hệ thống thông tin https://forms.gle/mTRN9SAJ6dkcJm4S6
2 An sinh xã hội https://forms.gle/wuJp1fcceQCbV8h69
3 Các ngành công nghiệp văn hóa https://forms.gle/Yzvr2aXT2E9RzUzR8
4 Các thể chế chính trị https://forms.gle/VJW6HVVGSnWAkULQ7
5 Công tác kiểm tra, giám sát
và kỷ luật của Đảng
https://forms.gle/oroyD9J66gbzSF8CA
6 Lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam https://forms.gle/ZNbFzJNZwQmXTdTTA
7 Lịch sử văn minh thế giới https://forms.gle/tkjtLwZgM65eHDzC7
8 Văn hóa Đông Bắc Á https://forms.gle/PABMFBtNZofFy1H99
9 Trí tuệ nhân tạo https://forms.gle/fGyKTo78XKuF4SiEA
10 Bảo hiểm xã hội https://forms.gle/VQoTM3L6Hb7Erg6KA
11 Công chứng, chứng thực https://forms.gle/e7hWkBYMnV3Ht4XZA
12 Chính sách kinh tế https://forms.gle/XQYERYDoYpuCxy6P8
13 Pháp luật về truyền thông https://forms.gle/2VAsD8myXJmAkuoAA
14 Công bố học https://forms.gle/LbSRuDdusx3yDhLJA
15 Hoạch định và phân tích
chính sách công
https://forms.gle/PTcRHgckhHvx3f5a8
16 Xây dựng Đảng về tư tưởng https://forms.gle/1KefVzSErbx2oEjs7
17 Quản lý nguồn nhân lực trong
công tác tổ chức văn hóa nghệ thuật
https://forms.gle/Zp64a6ZujGkwfjVm7
18 Văn bản giao dịch thương mại
quốc tế
https://forms.gle/CNFB2tpp1ky3CKr66
19 Lập trình Java cơ bản https://forms.gle/SzE689stPvUp8kJ3A
20 Phân tích công việc https://forms.gle/qxSDrdiPXVzZE8Md8
21 Quản lý nhà nước về hành chính
tư pháp và bổ trợ tư pháp
https://forms.gle/6VfZpSYBFsaXL8df8
22 Quản lý lễ hội và sự kiện https://forms.gle/Sx4nrrYcVFjejTAz5
23 Quản lý nhà nước về kinh tế https://forms.gle/u5isYiYWTanU4Tcq8
24 Quản lý nhà nước
về quốc phòng an ninh
https://forms.gle/rTEsbF9zv54kDr9u6
25 Quyền lực chính trị https://forms.gle/MSb8Y7eQZZunfnZw8
26 Lưu trữ tài liệu khoa học
và công nghệ
https://forms.gle/eKwXXZLGLex5xJ1h7
27 Lý luận và pháp luật về thanh tra https://forms.gle/MWXiAZ8FSxWSXzTp8
28 Công nghệ phần mềm https://forms.gle/EUF4vmhk3cjQyhmj8
29 Lưu trữ thông tin https://forms.gle/PMD7gTJh6ZhPQwtb8
30 Kỹ năng quản lý thời gian https://forms.gle/dMy3bXRBPUPNMg1Z9
31 Luật Hành chính so sánh https://forms.gle/gYtZNy4omTnomR5U9
32 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch https://forms.gle/ecsQdj6Cp7BAaGrt6
33 Kế toán doanh nghiệp thương mại https://forms.gle/2BmviYTSPVYduJL79
34 Nguyên tắc tổ chức
và hoạt động của Đảng
https://forms.gle/Rfpz2NmATpR8ZpWb8
35 Thông tin học https://forms.gle/CFL2ZwKrTCHur7Lt9
36 Quản lý nhà nước
về tài nguyên môi trường
https://forms.gle/sspVuMQocaARqrZj9
37 Lập trình Web https://forms.gle/oNR5Hn8u1rm2Kgqp7
38 Kỹ năng giải quyết xung đột https://forms.gle/Y2t6WaQvtJPmQtmY9
39 Quản lý hộ tịch https://forms.gle/EXxggYqmKqXXLoQC6
40 Quản lý nhà nước về
văn hóa-giáo dục- y tế
https://forms.gle/G4M4xfUBNwaaPoqC8
41 Sử liệu học https://forms.gle/pZfCb1X23szyGL9R7
42 Tóm tắt, chú giải và tổng quan
tài liệu
https://forms.gle/sXE7UGJr8rneb7Td6
43 Quản lý dự án https://forms.gle/HoSYaziPdcJyyKsd9
44 Hành vi tổ chức https://forms.gle/cVmYhPU38hHcZt5v9
45 Kỹ năng đàm phán https://forms.gle/3DkbvvB9z6xfDaMt5
46 Tư pháp quốc tế https://forms.gle/s9Y7HHDCJW6Ksc9b8
47 Trụ sở, trang thiết bị thư viện https://forms.gle/9TXtB6tMZnfzPdoJ6
48 Viết thông điệp truyền thông https://forms.gle/X3WsXF6np3Qw9i5X7
49 Số hóa và lưu trữ tài liệu điện tử https://forms.gle/aQBYMeXFDbdGEd3M7
50 Hoạch định và thực thi
chính sách công
https://forms.gle/UGYrb7JSoAbL9ET37
51 Quản lý địa giới hành chính https://forms.gle/ahuJM2jT7vBTq6uw5
52 Dàn dựng chương trình
nghệ thuật tổng hợp
https://forms.gle/8WutNcS5bRJ2YaQu6
53 Quản trị hệ thống thông tin https://forms.gle/4DKXNHfyW8HYSNUC7
54 Tuyển dụng nhân lực https://forms.gle/EQufrkzFpGEyVyrE6
55 Công cụ chính sách công https://forms.gle/9kr5nFPSzNzLoCmV7
56 Công tác dân vận của Đảng https://forms.gle/MJkCieLWwCB5WDVM8
57 Thủ tục hành chính https://forms.gle/zdpMrabujADXPLWr5
58 Chính trị học so sánh https://forms.gle/qrJwjEsCinsD4PCaA
59 Nghiệp vụ thanh tra https://forms.gle/mcEqyuuTc58UJSv97
60 Nghi thức nhà nước https://forms.gle/9ZLW6Cs5ji5a8Jtx8
61 Công tác văn thư lưu trữ
trong doanh nghiệp
https://forms.gle/sxoPjdndpSpV1KYm9
62 Tổ chức sự kiện https://forms.gle/NYgToSJJjjiVhRGq5
63 Hoạch định nhân lực https://forms.gle/FcS3Avp8XSQfVAPDA
64 Luật tố tụng hành chính https://forms.gle/1UmdREgfPuksf5gdA
65 Khoan dung và đoàn kết https://forms.gle/SnjbzpYLN34XjTJr6
66 Phân tích và đánh giá
chính sách công
https://forms.gle/xC6KDfMkhsZZAU4k8
67 Lưu trữ tài liệu nghe nhìn https://forms.gle/7tqTttzNDqdxK4GW8
68 Kỹ năng hoạt náo trong du lịch https://forms.gle/3rHbZm9qsyUURMN58
69 Ngoại giao văn hóa https://forms.gle/mAe6T5Wg5PgrW8C57
70 Quản lý hoạt động thông tin thư viện https://forms.gle/DvwAFJnh4BMgysvV6
71 Quản lý nhà nước đối với
các tổ chức phi Chính phủ
https://forms.gle/M8qPC57wWmS55g2FA
72 Kỹ năng truyền thông https://forms.gle/J2oem4suMWYmyYHn8
73 Tổ chức bộ máy nhà nước https://forms.gle/tK6v7jHtjcv9R3q8A
74 Truyền thông marketing tích hợp https://forms.gle/dVJSJCC1WKRNiu888
75 Quản lý nhà nước về đô thị https://forms.gle/dt634kQNvfWKSbN76
76 Môi trường và phát triển bền vững https://forms.gle/6YA75rEPVZFeLoxu5
77 Công vụ, công chức https://forms.gle/wfgZqothin2h7i8U8
78 Văn hóa doanh nghiệp https://forms.gle/MSH857eS7qWqaVEq6
79 Pháp luật về doanh nghiệp https://forms.gle/eABwMmWtxGWMJ8Ni7
80 Văn bản QLNN và kỹ thuật
soạn thảo văn bản
https://forms.gle/HRfeab35xRnQ5Nem9
81 Thiết kế điều hành tour du lịch https://forms.gle/Noe32RidwMovFLVU9
82 Pháp luật về tiếp công dân
và giải quyết khiếu nại, tố cáo
https://forms.gle/ky4McNaAUNWrixoE7
83 Quyền lực chính trị
và hệ thống hành chính công
https://forms.gle/mH22BV4PkFSnvYu6A
84 Cải cách hành chính nhà nước https://forms.gle/aH5FXek8ZEfq153u7

Tác giả: Phòng Khảo thí và BĐCL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sổ tay sinh viên 2021
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay2,077
  • Tháng hiện tại226,590
  • Tổng lượt truy cập4,265,501
Hình ảnh về ĐH Nội vụ Hà Nội
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, phần mềm nào dưới đây phù hợp cho việc giảng dạy,quản lý hoạt động đào tạo trực tuyến

Cố vấn học tập
Nop san pham khoa hoc
Trung tâm Thông tin Thư viện
Cổng thông tin Sv.Huha.Edu.vn
Thi truc tuyen
http://tongdai111.vn/
Phân hiệu tại Quảng Nam
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
Trung tâm Dịch vụ công
Tạp chí Khoa học Nội vụ
Phân hiệu tại Tp Hồ Chí Minh
Viện nghiên cứu và phát triển
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi